Sonax Seramik Kaplama CC One


Sonax Seramik Kaplama CC One

TR-EN

SONAX CC ONE SERAMİK KAPLAMA

TEK AŞAMADA UYGULANABİLEN MÜKEMMEL VE ETKİN PROFESYONEL KAPLAMA

*DAHA AZ EFOR/ İDEAL KORUMA

Boya yüzeyine zarar veren çevre, yol ve sürüş şartlarından kaynaklı etkiler sürekli boya yüzeyinde deformasyon, çizik ve matlıklar oluşturur. Şöyle ki;

Bu etkiler, Endüstriyel tozlar, boya yüzeyini yavaş yavaş yıpratan kuş pislikleri Sonbahar yağmurlarıyla ağaç yapraklarından süzülen asitler, reçineler, yoldan araca sıçrayan ziftler, yazın UV ışınları, boya yüzeyine gelen kum, toz partikülleri olarak tanımlanabilir.

Bu partiküller ve kirlerin boya yüzeyine sürtünmesinden boya yüzeyinin parlaklığı kaybolur, boya yüzeyinde çizilmeler ve matlaşmalar görülür.

Tek aşamada uygulanabilen Seramik Kaplama CC One hızlı ve kolay bir koruma sağlar. Yukarıda bahsettiğimiz etkilerden boya yüzeyini 1 yıl süreyle korur.

*FORMÜLASYON: MÜKEMMEL FORMÜLASYONLA BOYA YÜZEYİNDE OLUŞAN KİMYASAL KUVVET ALANI

CC One, boya yüzeyinin benzersiz parlak görünümünü korumak için adeta güçlü bir silahtır. Modern boya yüzeyi molekülleri, kürlenme sırasında oluşan güçlü atomik bağlarla bir arada tutulan son derece yoğunlaştırılmış bir kimyasal sistemdir. Tek aşamada uygulanabilen Hibrit Seramik Kaplama CC One ile SONAX, bu kuvvet alanını etkili bir şekilde güçlendiren güçlü bir koruma ürünü geliştirmiştir.

ÖZEL UYGULAMA SÜNGERİ

Kaplama söz konusu olduğunda, basınç uygulayarak boya yüzeyinde çalışmak sadece amatörlerin işidir. Profesyoneller, yeni cilalanmış boya yüzeyine özenle nasıl uygulama yapacaklarını bilirler. Bu nedenle Hibrit Seramik Kaplama CC One’ın uygulama süngeri bir malzeme üçlüsünden oluşur.

  • En üstte yer alan, Uygulama süngerinin tutma bölümü ergonomik kullanım sağlar.
  • Altında bulunan Sıvı Katmanı, ürünü depolar ve yüzeye mükemmel dağılımını sağlar.
  • En üst bölümdeki Mikrofiber Cila Katmanı ise hafifçe boya yüzeyinde kayabilen mikrofiber malzemeden yapılmıştır.

İnovatif üç bileşenli uygulama süngeri tek aşamalı uygulamanın etkisini maksimize eder.

GÜÇLÜ ESNEKLİK

Tek bir uygulama ile çeşitli organik ve inorganik polimerlerden oluşan Hibrit CC One ağı boya yüzeyi ile bağlanır. Özel uygulama süngerleri, Si-Karbon Teknolojisinin ince bir yüzey üzerinde çalışmasını sağlar ve 12 aya kadar boya yüzeyinde, dayanıklı ve renk derinliğine sahip koruyucu kalkan oluşur. Yüzey son derece pürüzsüz ve cila gibi yumuşak/esnek hale gelir. Boya yüzeyi kendini tahrip eden yol ve çevresel şartlara karşı daha etkili bir şekilde direnebilecek gerekli esnekliğe sahip olur.

UYGULAMA

Seramik Kaplama CC ONE _ Si-C Teknoloji , Kolay ve güvenli uygulaması ile yeni geliştirilmiş/eşi benzeri olmayan tek aşamalı ve uzun süreli kaplama:

Ürünü uygulayın, silin, bitti! Uygulama esnasında oluşan kimyasal reaksiyon, ürünü 15 aya kadar dayanıklı şeffaf bir kaplamaya dönüştürür. Özellikle koyu renk boya yüzeylerinde renk doygunluğunu yoğun bir şekilde artırır ve olağanüstü parlaklık sağlar. Yüzey pürüzsüzleşir ve kir tutmaz.

Si-Carbon teknolojisine dayanan SONAX PROFILINE HYBRID COATING CC ONE, uzun süreli etkiye sahip yeni, tek aşamalı bir kaplama türüdür. Kaplama, boya yüzeyinin serbest yüzey enerjisini azaltır ve boyaya 15 aya kadar güçlü, su ve kir tutmaz özellik kazandırır. Özellikle koyu renk boya yüzeyinin renk doygunluğunu yoğun bir şekilde artırır ve olağanüstü parlaklık sağlar. Kimyasal reaksiyon süresinden sonra, reaktif kaplama tamamen pürüzsüz koruyucu bir tabaka oluşturur.

UYGULAMA:

1-Boya yüzeyindeki İnatçı Kir ve lekelerin Temizlenmesi

Boya yüzeyi endüstriyel tozlar, katran zift lekeleri, ağaç reçineleri , böcek lekeleri vb. inatçı kir ve lekelerden temizlenir.

2-Boya yüzeyindeki çizikler giderilir.

Boya yüzeyindeki derin, yüzeysel ve kılcal çizikler Sonax’ın çizik derinliklerine göre düşük toz teknolojisi ve silikon içermeyen formülasyonla ürettiği ürünlerle giderilir.

3-Boya yüzeyinin parlatılır.

Boya yüzeyindeki çizik giderme işlemi sonrası, yüzey Sonax’ın silikon içermeyen ve düşük toz teknolojisi formülasyonla ürettiği ürünlerle ilk günkü gibi parlatılır.

4-Boya koruma uygulaması.

Kaplama işlemi öncesinde yüzeyler cila yağlarından arındırmalıdır. Bunun için SONAX Ön Hazırlık/Hare Spreyini (02373000) ultra ince bir Mikrofiber Bez üzerine püskürtülerek uygulama yapılacak tüm yüzeyleri dikkatli bir şekilde silinir.

Uygulama süngerinin parlak tarafına birkaç damla CC One damlatılır ve çapraz olarak boyaya ince bir tabaka halinde uygulanır. Uygulama yapılacak alan yaklaşık yarım metrekare (1/4 kaput) olmalıdır. Takriben beş dakika sonra ürün fazlalığını yeni bir Mikrofiber Ultra İnce Bez ile silerek temizlenir. Tüm araca bu şekilde işlem yaptıktan sonra kaplamanın en az 4 saat beklemeye ihtiyacı vardır.

Önemli Not

  • Bu süre zarfında aracı temiz ve kuru bir ortamda tutun ve yüzeylere dokunmayın. CC One uygulaması sırasında sünger sertleşmeye başlarsa yeni bir sünger kullanın. Kutu içeriği iki tam araç için yeterlidir.
  • Uygulama yapılmış araçlar en az bir hafta yıkanmamalıdır!
  • Koruyucu kaplamayı kaldıracağından, uygulama yapıldıktan sonra aracı cilalamayın!
  • Giydirilmiş veya kısmen giydirilmiş araçlarda, çıkartmalar(araç üzerinde logo sticker’ları) aşırı derecede mat veya koyu olmadığı sürece işlem görebilir.
  • Mikro çizikleri önlemek için her araç uygulamasında yeni uygulama süngerleri kullanın.
  • Silmek için kullanılan mikrofiber bezleri kullanımdan hemen sonra yıkayın veya yalnızca basit temizlik amacıyla kullanın.

TR-EN

SONAX CC ONE

SINGLE-STAGE EFFI­CIENCY IN PROFES­SIONAL COATING

OPTIMUM EFFORT/​PROTEC­TION BALANCE

The environmental effects, road contamination and driving conditions damage the paint surface continuously and create deformation, scratches and gloss-destroying effect on the paintwork. Namely;

These effects can be defined as industrial dusts, bird droppings that eat in to the paintwork, acids washed out of the leaves with autumn rains, tree sap, tar, UV radiation in summer, friction of sand and dust particles.

Friction of these particles and contamination works like a paint killer and destroys the gloss of surface and  causes sctracthes.

The one-step Hybrid Coating CC One provides quick and easy defence and provides a perfect protec­tion with an optimal effort-result balance up to 12 months.

PERFECT CHEM­ICAL FORCE FIELD

CC One is a powerful weapon to keep the unique look of the paint shiny. Modern paint is an extremely condensed chem­ical system. Its mole­cules are held together by strong atomic bonds that form during curing. With the one-step Hybrid Coating CC One, SONAX has devel­oped a real team player that effec­tively strengthens this force field.

INNOVATIVE APPLICATION PAD

Exerting pres­sure? When it comes to coating, this is only for amateurs. Profes­sionals know how to treat freshly polished lacquer with care. That’s why the appli­cator of the Hybrid Coating CC One consists of a mate­rial triple.

The Grip Pad ensures optimum ergonomic handling. The Liquid Manager stores the liquid and dispenses it in perfect doses. The Polish Layer is made of gently gliding microfibre fleece. The latest gener­a­tion three-compo­nent sponge enhances the effect of the one-step appli­ca­tion.

TOUGH FLEX­I­BILITY

With just one appli­ca­tion, the hybrid CC One network of various organic and inor­ganic poly­mers bonds with the paint. The special appli­ca­tion sponges ensure that the Si-Carbon-Tech­nology works over a fine surface. The result of this unique inter­ac­tion: a colour-deep protec­tive paint shield that lasts up to 12 months. The surface becomes extremely smooth and wax-like soft. It has the neces­sary flex­i­bility to yield to attackers at the deci­sive moment and thus resist even more effec­tively.

DIRECTIONS FOR USE

Novel, one-stage long-term sealant with a simple and safe application: apply/wipe/done. A chemical reaction binds the product to the clear coat—up to 12 months. Intensively enhances colour saturation, especially of dark paintwork, and produces exceptional shine. The surface becomes smooth and dirt repellent.

Based on Si-Carbon technology, SONAX PROFILINE HYBRID COATING CC ONE is a new type of one-stage sealant with a long-term effect. The coating reduces the free surface energy and gives paintworks strong water and dirt-repellent properties for up to 12 months. Intensively enhances colour saturation, especially of dark paintwork, and produces exceptional shine. After the curing time, the chemically reactive sealant forms an absolutely smooth protective layer.

DIRECTIONS FOR USE

1-Decontamination:

Decontamination of paint killers such as industrial dust, tar, tree sap, ınsect residues.

2- Removing Sctraches:

Deep, superficial and capillary scratches on the paintwork with SONAX Professional Line products that has Low-Dust Technology and sillicone-free formulations.

3- Polishing Paintwork:

After the scratch removal process, the paintwork is finished like the first day with SONAX Professional Line products that has Low-Dust Technology and sillicone-free formulations.

4- Paint Protection:

The surfaces must be absolutely clean before sealing. For this, spray SONAX PROFILINE Prepare (02373000) onto a Microfibre Cloth ultrafine (04507000) and carefully wipe all surfaces to be treated

Apply a few drops of CC One onto the bright side of an Application Pad and, working crosswise, apply thinly to the paintwork. The area to be treated should be about half a square metre (1/4 bonnet). After a short exposure time of approx. five minutes, wipe off excess product with a new Microfibre Cloth ultrafine to a streak-free finish. Treat the entire vehicle in this way and then allow the coating to cure for at least four hours.

Please Note

* During this time, keep the vehicle in a clean and dry environment and do not touch the surfaces. If the applicator starts to harden during the application of CC One, use a new pad. The contents of the can are sufficient for two complete vehicles.

*After treatment, the coated vehicle should not be washed for at least one week.

* Do not polish the vehicle after it has been sealed, as this will remove the protective coating!»

* Decaled or partially decaled vehicles can be treated as long as the decals are not extremely matt or dark.

* Dispose of the application sponges used to avoid micro-scratches.

* Wash the microfibre cloths used for wiping immediately after use or only use them for simple cleaning purposes.

UYGULAMA VİDEOSU